Sumar MCA XIV (SN) 2018  
   
PALEOLITIC / PALÉOLITHIQUE / PALAEOLITHIC  
   
ADRIAN DOBOȘ, SILVIU GRIDAN
Recente descoperiri paleolitice în sud-estul Transilvaniei: microzona Rupea – Homorod – Ungra, judeţul Braşov

text integral                                rezumat
5
   
NEOLITIC / NÉOLITIQUE / NEOLITHIC  
   
Adina BORONEANȚ, Cristian VIRAG, Ciprian ASTALOŞ, Clive BONSALL
Sourcing obsidian from prehistoric sites in northwest Romania

text integral                                rezumat

13
   
Adina BORONEANŢ, Vasile DIACONU, Clive BONSALL
Obsidian finds from the Early Neolithic site at Grumăzeşti – Deleni, Neamţ County

text integral                                rezumat
25
   
Raluca KOGĂLNICEANU, Angela SIMALCSIK
Cernavodă – Columbia D puzzle: the Skull Complex

text integral                                rezumat
33
   
EPOCA BRONZULUI / L'ÂGE DU BRONZE / BRONZE AGE  
   
Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Angela SIMALCSIK, Octav NEGREA
Peisaje şi contexte actuale: un tumul de pământ cercetat în localitatea Coada Izvorului, judeţul Prahova

text integral                                rezumat
77
   
EPOCA FIERULUI / L'ÂGE DU FER / IRON AGE  
   
Dorin SÂRBU
Despre obiceiurile funerare ale nomazilor timpurii din stepele est-europene (sec. X–VIII î.Hr.) 

text integral                                rezumat
101
   
Adrian BĂLĂŞESCU, Alexandru MORINTZ
A case of cynophagy at Radovanu – Gorgana a doua settlement, Călăraşi County (2nd–1st centuries BC) 

text integral                                rezumat
133
   
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD
 
   
Pierre DUPONT
Céramiques anatoliennes du littoral nord du Pont-Euxin archaïque. Problèmes en suspens

text integral                                rezumat
149
   
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD
 
   
Iulia ILIESCU, Valentin BOTTEZ
Late Roman African Red Slip Ware from the Acropolis Centre-South Sector (Histria)

text integral                                rezumat
155
   
Corneliu BELDIMAN, Valentin BOTTEZ, Alexandra ŢÂRLEA, Diana‐Maria BELDIMAN
Histria – Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii dure animale (I) 

text integral                                rezumat
169
   
Alexandra ŢÂRLEA, Migdonia GEORGESCU, Aurel VÎLCU
The compositional analysis of copper and bronze Greek coins found at Histria (Acropolis Centre-South Sector) using a portable X-Ray fluorescence spectrometer 

text integral                                rezumat
197
   
Theodor ISVORANU, Mircea DABÎCA
Descoperiri monetare la Histria – Sectorul Sud (2013–2017) 

text integral                                rezumat
211
   
Theodor ISVORANU
Monede şi „vârfuri de săgeţi” descoperite recent la Argamum şi Enisala 

text integral                                rezumat
231
   
EPOCA MIGRAŢIILOR / ÉPOQUE DES MIGRATIONS / MIGRATIONS PERIOD  
   
George BALTAG, Radu HARHOIU
Sondajul din anul 1979 de la Albeşti – Şcoală, judeţul Mureş 

text integral                                rezumat
237
   
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES  
   
Daniela MARCU ISTRATE
Biserica evanghelică din Saschiz, judeţul Mureş. Cercetări arheologice (II): cimitirul exterior 

text integral                                rezumat
249
   
EPOCA CONTEMPORANĂ / ÉPOQUE CONTEMPORAINE / CONTEMPORARY PERIOD  
   
Radu-Alexandru DRAGOMAN, Sorin OANŢĂ‐MARGHITU, Tiberiu VASILESCU, Mihai FLOREA, Cătălin NICOLAE
Ruinele unui proiect modernist: cercetări arheologice în fosta colonie de muncă forţată din perioada comunistă de la Galeşu/Nazarcea, canalul Dunăre – Marea Neagră

text integral                                rezumat
265
   
RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS  
   
Erick Robinson and Frédéric Sellet (eds.), Lithic Technological Organization and Paleoenvironmental Change. Global and Diachronic Perspectives, Studies in Human Ecology and Adaptation 9, Springer International Publishing AG, Cham, 2018, 341 p. (Alexandru Ciornei)
text integral
287
   
Novae: Legionary Fortress and Late Antique Town – volume 1: A companion to the study of Novae: history of research; Novae in ancient sources, historical studies, geography, topography, and cartography, bibliography 1726–2008 / published by T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo, with contributions by R. Ciołek et alii, Warsaw, 2008, 375 p.; volume 2: R. Ciołek, P. Dyczek, Novae, Legionary Fortress and Late Antique Town / P. Dyczek, Coins from Sector IV, Warsaw, 2011, 291 p. (Adriana Panaite)
text integral
288
   
Alin Frînculeasa, Angela Simalcsik, Bianca Preda, Daniel Garvăn, Smeeni – Movila Mare. Monografia unui sit arheologic regăsit, Biblioteca Mousaios 13, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2017, 381 p., 35 fig. în text, 136 pl. color (Daniel Spânu) 
text integral
291
   
Vasilica-Monica Groza, Cercetări paleoantropologice privind populaţia Iaşului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII‐lea de la Curtea Domnească, Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae VIII, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, 441 p. (Gabriel Vasile)
text integral
 
292
Abrevieri / Abréviations / Abbreviations 295