Sumar MCA XII (SN) 2016  
   
ALEXANDRU VULPE IN MEMORIAM 7
text integral  
   
PALEOLITIC / PALÉOLITHIQUE / PALAEOLITHIC  
   
ADRIAN DOBOȘ
The ‘invisible’ pits: how informative are old excavations in discussing Middle Palaeolithic burials?

text integral                                rezumat

19
   
NEOLITIC / NÉOLITHIQUE / NEOLITHIC  
   
Adina BORONEANȚ, Adrian BĂLĂȘESCU
Materialul faunistic din nivelurile neolitice timpurii din adăpostul sub stâncă de la Cuina Turcului. Alexandra Bolomey in memoriam

text integral                                rezumat

27
   
Roxana DOBRESCU, Cristian Eduard ȘTEFAN, Clive BONSALL
Observations sur l’industrie en obsidienne découverte à Șoimuș – La Avicola (Ferma 2)

text integral                                rezumat
45
   
Georgeta El SUSI
Date preliminare asupra exploatării animalelor în așezarea Cernavodă I de la Radovanu – Gorgana I (jud. Călărași). Campaniile 2010–2012

text integral                                rezumat

57
   
EPOCA BRONZULUI / L'ÂGE DU BRONZE / BRONZE AGE  
   
Anca-Diana POPESCU, Alin FRÎNCULEASA
Versatile artefacts: some remarks concerning a few Early Bronze Age metal blades from the Lower Danube

text integral                                rezumat

73
   
József PUSKÁS
Descoperiri funerare din epoca mijlocie a bronzului în valea Râului Negru (jud. Covasna)

text integral                                rezumat

89
   
Alexandru SZENTMIKLOSI, Andrei BĂLĂRIE, Bernhard S. HEEB, Petru URDEA
Atestarea arheologică a celei de a patra linii de fortificații a cetății de epoca bronzului de la Cornești – Iarcuri (jud. Timiș)

text integral                                rezumat

105
   
EPOCA FIERULUI / L'ÂGE DU FER / IRON AGE  
   
Vlad Vintilă ZIRRA
Obiecte și interpretări. În legătură cu „mesajul” fibulelor „hibride”
text integral                                rezumat
115
   
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD
 
   
Pierre DUPONT
Analyses archéométriques de figurines de Myrina : commentaire rétrospectif

text integral                                rezumat
123
   
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD
 
   
Alexandra BIVOLARU, Valentin BOTTEZ
Roman lamps discovered at Histria, in the Acropolis Centre-South Sector (2013 and 2015)

text integral                                rezumat
131
   
Alexandru BĂDESCU, Iulia ILIESCU
Late Roman pottery discovered at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2015). Vasa escaria – Late Roman C Wares

text integral                                rezumat
141
   
Aurel VÎLCU, Alexandra ȚÂRLEA
Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru-Sud)

text integral                                rezumat
159
   
Irina ACHIM, Laurențiu CLIANTE
Un reliquaire inédit dans les collections du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanța

text integral                                rezumat
167
   
EPOCA MIGRAȚIILOR / ÉPOQUE DES MIGRATIONS / MIGRATIONS PERIOD  
   
Daniel SPÂNU, Erwin GÁLL
Cuptorul de olar din secolul al VIII lea p.Chr. de la Sighișoara – Dealul Viilor

text integral                                rezumat
177
   
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES  
   
Andra SAMSON, Adrian BĂLĂȘESCU, Valentin RADU
O locuință descoperită în situl medieval de la Șibot (jud. Alba). Analiza arheologică și arheozoologică

text integral                                rezumat
205
   
Andra SAMSON, Gabriel VASILE
Un complex funerar medieval descoperit la Șibot (jud. Alba). Date arheologice și antropologice

text integral                                rezumat
231
   
Gabriel VASILE
Analiza antropologică a resturilor scheletice din Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi (com. Romanii de Jos, jud. Vâlcea)

text integral                                rezumat
243
   
Adriana GAȘPAR
Obiceiuri cotidiene reflectate arheologic în Timișoara otomană. Observații asupra pipelor de lut

text integral                                rezumat
259
   
RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS  
   
Ana Ilie, Antropologia spațiului domestic la comunitățile Gumelnița de la nordul Dunării, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, 251 p., 20 fig., 1 anexă, 5 tab., 76 pl. (Cristian Eduard Ștefan)
text integral
285
   
Cătălin Nicolae Pătroi, Cultura Sălcuța în Oltenia, Editura Sitech, Craiova, 2015, 662 p., (523 p. text, 122 pl., 429 fig. în text, 61 hărți, 58 tab., 16 grafice și 10 anexe) (Meda Toderaș)
text integral
286
   
Sirma Alexandrova, Typology and chronology of the hand‐made pottery of the Roman and Early Byzantine period (1st – 6th c.) on the territory of Bulgaria (Dissertations, volume 7), Sofia, NIAM-BAS, 2013, 443 p., 41 figs., 136 pl. (Adriana Panaite)
text integral
287
   
ABREVIERI 289