Sumar MCA XI (SN) 2015  
   
PALEOLITIC / PALÉOLITHIQUE / PALAEOLITHIC  
   
ADRIAN DOBOȘ, RADU IOVITA
Paleoliticul inferior din România: o reevaluare din perspectiva descoperirilor din situl Dealul Guran

text integral                                rezumat

5
   
ROXANA DOBRESCU, ALAIN TUFFREAU, SANDA BALESCU
Le gisement paléolithique supérieur ancien de la « Vii 1 » à Ciuperceni (Vallée du Danube)

text integral                                rezumat

9
   
ALEXANDRU CIORNEI
Petrographic analysis of raw materials from Lespezi-Lutărie: implications for Upper Palaeolithic sites from the Middle and Lower Bistrița Valley

text integral                                rezumat
43
   
MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, ALEXANDRU RADU, LOREDANA NIȚĂ
Așezarea paleolitică de la Malu Dinu Buzea (sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna). O sinteză a campaniilor 2011–2013

text integral                                rezumat

81
   
NEOLITIC / NÉOLITHIQUE / NEOLITHIC  
   
ALIN FRÎNCULEASA, BIANCA PREDA, ADRIAN BĂLĂȘESCU, ANDREI SOFICARU, OCTAV NEGREA, TIBERIU NICA
Cultura Starèevo-Criș în Nordul Munteniei. Cercetări recente la Seciu (jud. Prahova)

text integral                                rezumat

101
   
CRISTIAN EDUARD ȘTEFAN
O locuință Vădastra de la Slatina, jud. Olt

text integral                                rezumat

127
   
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD  
   
PIERRE DUPONT
Note sur une pièce de harnachement scythe d’Histria

text integral                                rezumat

139
   
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE / ROMAN PERIOD
 
   
LIANA OȚA, MIGDONIA GEORGESCU, ZIZI ILEANA BALTĂ
Despre cele două morminte din tell-ul de la Dridu
text integral                                rezumat
143
   
VALENTIN BOTTEZ, ALEXANDRA LIȚU, ALEXANDRA ȚÂRLEA
Preliminary results of the excavations at Histria, the Acropolis Centre-South Sector (2013–2014)

text integral                                rezumat
157
   
ALEXANDRU BĂDESCU, ALEXANDRA BIVOLARU
Oriental amphorae discovered at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2014)

text integral                                rezumat
193
   
ALEXANDRU BĂDESCU, LAURENȚIU CLIANTE
Late Roman kitchen pottery discovered at Histria in the Centre-North Sector (2012)

text integral                                rezumat
209
   
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIÉVALE / MIDDLE AGES  
   
ANDRA SAMSON
Fântânile din așezarea medievală de la Șibot (jud. Alba)

text integral                                rezumat
227
   
PERIEGHEZE / RECHERCHES DE TERRAIN / FIELD SURVEYS  
   
JÓZSEF PUSKÁS
Contribuții la repertoriul arheologic al județului Covasna (III)

text integral                                rezumat
257
   
RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS  
   
Radu Băjenaru, Sfârșitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpați și Dunăre,Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 340 p., 86 fig., 68 pl., 11 hărți (Cristian Eduard Ștefan)
text integral
291
   
ABREVIERI 293