STUDIES  
   
ADRIAN DOBOŞ, ERIK TRINKAUS
A new AMS radiocarbon date for Middle Paleolithic Layer 4 of Ripiceni-Izvor, Romania

full text                                abstract

7
   
ALIN FRÎNCULEASA, RADIAN ANDREESCU, OCTAV NEGREA, LOREDANA NIŢĂ, MĂDĂLINA FRÎNCULEASA, ELEK POPA, BIANCA PREDA
Cercetări arheologice în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), campaniile 2002–2010

full text                                abstract

11
   
CARMEN OLENIUC
Studiul comparativ privind prelucrarea materiei dure de origine animală în situl arheologic Feteşti, punctul La Schit, jud. Suceava

full text                                abstract

59
   
DANIEL SPÂNU
Probleme ale genezei şi restaurării cupelor de tip kantharos de la Sâncrăieni

full text                                abstract

69
   
GABRIEL IZDRĂILĂ, CRISTIAN FLORESCU
Pietre romane refolosite în construcţii medievale din situl de la Alba Iulia

full text                                abstract

87
   
LIANA OŢA, ALEXANDRA COMŞA
Un mormânt sarmatic descoperit la Călăraşi

full text                                abstract

97
   
UWE FIEDLER
Der archäologische Niederschlag der Christianisierung des donaubulgarischen Reiches (864/5)

full text                                abstract

107
   
ALIN FRÎNCULEASA, BIANCA PREDA, OCTAV NEGREA, ANDREI SOFICARU, VALENTIN DUMITRAŞCU, MĂDĂLINA FRÎNCULEASA
Complexe funerare de la începutul mileniului al II-lea, descoperite recent în judeţul Prahova

full text                                abstract
139
   
ADRIANA ISAC, ERWIN GÁLL, SZILÁRD GÁL
Un cimitir din secolul XII la Gilău (jud. Cluj) (germ. Julmarkt; mgh. Gyalu)

full text                                abstract
165
   
OANA DAMIAN, MIHAI VASILE, ANDRA SAMSON, DANIEL ENE, AUREL STĂNICĂ
Cercetări arheologice preventive la Nufăru, jud. Tulcea (II)

full text                                abstract
177
   
NOTE, RECENZII, DISCUŢII  
   
A. Doboş, A. Soficaru et E. Trinkaus, The Prehistory and Paleontology of the Peştera Muierii (Romania), Ličge, ERAUL 124, 2010, 122 p. (Alain Tuffreau)
full text                               
209
   
Mihai Gligor, Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia – Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 264 p., 217 pl., (Adina Boroneanţ)
full text                               
210
   
Ion Motzoi-Chicideanu, Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, vol. I – 900 p. (text), vol. II – 479 pl. (Nikolaus Boroffka)
full text                               
210
   
Svend Hansen, Andreas Hauptmann, Ingo Motzenbäcker, Ernst Pernicka (Hrsg.), Von Majkop bis Trialeti Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2.Jt. v. Chr., Kolloquiem zur Vor- und Frühgeschichte Bd. 13, Bonn, 2010, 323 p. cu ilustraţii în text (Ion Motzoi-Chicideanu)
full text                               
214
   
Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Cristian Ştefan, Alexandra Comşa, Georgeta El-Susi, Monica Constantin, Cătălin Constantin, Georgiana Mureşan, Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul nr. 3, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, 109 p., 65 fig. (Ion Motzoi-Chicideanu)
full text                               
216
   
Zdravko Dimitrov, Архитектурна декораця в провинция Долна Мизия (I–III в сл. Хр.) (Decoraţia arhitecturală în Moesia Inferior), Sofia, 2007, 706 p., 684 fig. (Adriana Panaite)
full text                               
220
   
Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Barbari la Dunăre, seria „Istorie Documente Mărturii”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 162 p., 73 fig. (Andrei Măgureanu)
full text                               
223
   
Csanŕd Bŕlint, Der Schatz von Nagyszentmiklós. Archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz’ und der Steppe. Anhang: Pŕl Sümegi, Geologische und C14-Untersuchungen am Fundort. Varia Archaelogica Hungarica XVIb (editor Csanŕd Bŕlint), Budapesta, 2010, 667 p., 300 fig. în text (Radu Harhoiu)
full text                               
225
   
Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile oraşului Câmpulung şi Curtea Domnească. Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 237 p. (146 p. text şi 89 planşe) (Adrian Ioniţă)
full text                               
227
   
ABRÉVIATIONS 231