Cristian Eduard Ştefan, Mihai Ştefan Florea,
Aşezarea eneolitică de la Luncaviţa. – “Cetăţuie”. Consideraţii preliminare asupra vechilor săpături

text integral                                rezumat

5
     
  CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN,
Trei celturi aflate în colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi

text integral                                rezumat

29
     
  CORNELIU BELDIMAN, VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, ALEXANDRU BĂDESCU, DIANA-MARIA SZTANCS,
Istria – Sectorul Basilica extra muros. Artefacte din materii dure animale descoperite în campaniile 2001-2004

text integral                                rezumat

39
     
  RADU HARHOIU,
Dunărea de Jos în epocă romană târzie şi în epoca migraţiilor

text integral                                rezumat

61
     
  ANDREI MĂGUREANU,
Fibulele turnate romano-bizantine

text integral                                rezumat

99
     
  DAN CĂPĂŢÂNĂ, EUGEN S. TEODOR, ADRIAN IONIŢĂ, BOGDAN CIUPERCĂ, ALEXANDRU BĂDESCU,
Cetatea de la Tabla Buţii (com. Ceraşu, jud. Prahova) – campaniile arheologice 1995-1996, 1998

text integral                                rezumat

157
     
  LIANA OŢA, SILVIU OŢA,
Cercetările arheologice de la Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin), campaniile arheologice 1998, 2000 şi 2001

text integral                                rezumat
183