Sumar MCA XVII (SN) 2021 - volum integral  
   
EPOCA METALELOR / L’ÂGE DU BRONZE ET L’ÂGE DU FER / BRONZE AND IRON AGES  
   
Stefan ALEXANDROV, Vladimir SLAVCHEV, Eva TONKOVA
Rescue Excavations of Bronze Age Barrows in Vetrino Region, northeast Bulgaria

text integral                                rezumat
5
   
Nona PALINCAŞ
The new structure of the dava at Popeşti (Giurgiu County, southern Romania, 2nd century BC – ca. AD 6), based on the 2019–2020 preventive excavations. The first data
text integral                                rezumat
49
   
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD  
   
Pierre DUPONT
Lesbos wine: ΟΙΝΟΣ ΑΥΘΙΓΕΝΗΣ or regional vintage spread throughout the Lesbian sphere?

text integral                                rezumat
71
   
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 27
   
Bianca GRIGORAȘ, Adriana PANAITE
The Late Roman Amphorae from Tropaeum Traiani, Sector A (north of the Basilica A), 2005–2016

text integral                                rezumat
87
   
Mircea DABÎCA, Cătălin PAVEL, Andrei SOFICARU
New data on the Late Roman Cemetery (4th–5th centuries AD) from the Extra Muros Basilica at Histria: burial and reburial of two young people

text integral                                rezumat
115
   
Constantin C. PETOLESCU, Florian MATEI-POPESCU, Ion DUMITRESCU
Noi cercetări arheologice din castrul de la Câmpulung (Pescăreasa, punct Jidova) (2010–2015)

text integral                                rezumat
129
   
Nicolae URSULESCU, Valeriu SÎRBU, Liana OȚA, †Paul ȘADURSCHI, Maria DIACONESCU
Mormintele sarmatice de la Prăjeni (județul Botoșani)

text integral                                rezumat
165
   
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES  
   
Daniela MARCU ISTRATE, Sebastian DOBROTĂ, Horațiu GROZA
Biserica reformată din Turda Veche: cercetările arheologice din anii 2018–2020 

text integral                                rezumat
201
   
Florin-Gabriel PETRICĂ, Minodora CÂRCIUMARU, Mihai Claudiu NĂSTASE
Cercetările arheologice de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) 

text integral                                rezumat
235
   
Gabriel VASILE
Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) 

text integral                                rezumat
249
   
Adina BORONEANȚ, Andrei MĂGUREANU, Meda TODERAȘ, Vlad CĂRĂBIȘI, Adrian BĂLĂȘESCU, Gabriel VASILE
Alba sau Băneasa – La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului

text integral                                rezumat
267
   
Abrevieri / Abréviations / Abbreviations 329