Declaraţia de etică şi malpraxis a publicaţiei

 

 

Responsabilitatea redacţiei

1.      Redacţia va păstra confidenţiale informaţiile legate de manuscrisele primite spre publicare.

2.      Redacţia va semnala orice conflict de interese.

3.      Redacţia va evalua manuscrisele exclusiv pe criterii legate de conţinutul lor intelectual, indiferent de originea etnică, religia, genul, orientarea sexuală sau vederile politice ale autorilor.

4.      Redacţia este responsabilă pentru  luarea deciziei legate de publicarea manuscriselor primite.

5.      Redacţia va evalua cazurile suspectate de plagiat conform Codului de Conduită al COPE.

 

Responsabilitatea autorilor

1.      Autorii vor declara că manuscrisul reprezintă munca lor originală şi nu este parţial sau integral plagiat (conform Discuţiei despre plagiat a COPE).

2.      Autorii vor declara că manuscrisul nu a fost anterior publicat sau nu mai este trimis spre publicare la momentul respectiv.

3.      Autorii trebuie să precizeze dacă au fost obţinute toate autorizaţiile pentru folosirea materialelor folosite īn manuscris.

4.      Autorii trebuie să declare orice conflict de interese.

5.      Autorii trebuie să menționeze toate sursele de finanţare prin care a fost produs respectivul manuscris.

6.      Autorii trebuie să menţioneze toate sursele folosite īn producerea manuscrisului.

7.      Autorii trebuie să semnaleze orice eroare descoperită īn manuscris.

 

Responsabilitatea referenţilor

1.      Referenţii vor īndeplini procesul de recenzare conform metodei single-blind, urmānd criteriile incluse īn formularul de evaluare.

2.      Referenţii vor informa Comitetul de Redacţie al Materiale şi Cercetări Arheologice privitor la orice conflict de interese.

3.      Referenţii vor păstra confidenţiale toate informaţiile legate de manuscris.

4.      Referenţii vor semnala Comitetului de Redacţie orice informaţie ce poate duce la respingerea publicării manuscrisului.

Referenţii vor evalua manuscrisele exclusiv pe criterii legate de conţinutul lor intelectual, indiferent de originea etnică, religia, genul, orientarea sexuală sau vederile politice ale autorilor.