Sumar MCA XV (SN) 2019  
   
PALEOLITIC / PALÉOLITHIQUE / PALAEOLITHIC  
   
Valentin DUMITRAŞCU, Ştefan VASILE
Reindeer exploitation in the Upper Palaeolithic site of Buda, Eastern Romania. Evidence from older and newer excavations

text integral                                rezumat
5
   
NEOLITIC / NÉOLITIQUE / NEOLITHIC  
   
Annamaria DIANA, Adina BORONEANŢ, Adrian BĂLĂŞESCU, Tiberiu SAVA, Clive BONSALL
Early Neolithic burials from Grumăzeşti – Deleni, Neamţ County, Romania

text integral                                rezumat

15
   
Adina BORONEANŢ, Pavel MIREA, Ana ILIE, Clive BONSALL
Sourcing obsidian artefacts from Early Neolithic sites in South-Central Romania

text integral                                rezumat
27
   
Radu-Alexandru DRAGOMAN
Moments in the biography of the Neolithic vessels of Vădastra tradition at the Lower Danube

text integral                                rezumat
41
   
Monica MĂRGĂRIT, Meda TODERAȘ
Industria materiilor dure animale din tell-ul gumelnițean de la Pietrele. Reevaluarea vechilor colecții arheologice

text integral                                rezumat
61
   
EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD
 
   
Pierre DUPONT
Note sur les moyens d’éclairage domestique des colons grecs du Pont-Nord

text integral                                rezumat
81
   
EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD
 
   
Daniel SPÂNU
Clarificări privind două fibule semilunare de la Poiana, judeţul Galaţi

text integral                                rezumat
85
   
Mircea Victor ANGELESCU
Histria. Scanarea laser 3D a Turnului  

text integral                                rezumat
89
   
Corneliu BELDIMAN, Valentin BOTTEZ, Alexandra BIVOLARU, Diana-Maria BELDIMAN
Histria – Acropolă Centru-Sud. Date asupra artefactelor din materii dure animale (II) 

text integral                                rezumat
105
   
Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU
Contribuţii la cunoaşterea obiectelor de os şi corn de cerb din Municipium Septimium Apulense. Descoperiri recente 

text integral                                rezumat
123
   
Adriana PANAITE, Aurel VÎLCU
Roman and Byzantine coins discovered at Tropaeum Traiani in Sector A, between the years 2005–2016

text integral                                rezumat
157
   
EPOCA MIGRAŢIILOR / ÉPOQUE DES MIGRATIONS / MIGRATIONS PERIOD  
   
Andrei MĂGUREANU
Discussions on a bone tool from Ipoteşti, Olt County

text integral                                rezumat
171
   
István BOTÁR, József PUSKÁS
Pătrunderea slavilor în bazinul intracarpatic. Așezarea de la Miercurea Ciuc (Şumuleu) – Grădina Fodorkert

text integral                                rezumat
191
   
EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES  
   
Adrian IONIŢĂ
Piese „uitate” din aşezarea 2 de la Bratei

text integral                                rezumat
217
   
EPOCA CONTEMPORANĂ / ÉPOQUE CONTEMPORAINE / CONTEMPORARY PERIOD  
   
Emilia CORBU, Stănică PANDREA
Despre un posibil cimitir al deţinuţilor politic de la Poarta Albă, judeţul Constanţa

text integral                                rezumat
235
   
Gabriel VASILE
Necropola de la Poarta Albă – Cimitirul Nou, judeţul Constanţa. Analiza antropologică a resturilor scheletice din mormântul nr. 3

text integral                                rezumat
245
   
RECENZII / COMPTES RENDUES / BOOK REVIEWS  
   
Cristian Ioan Popa (Ed.), The Carpathian Basin and the Northern Balkans between 3500 and 2500 BC: Common Aspects and Regional Differences, Annales Universitatis Apulensis 20/II, Ed. Mega, 2016, 416 p. (Cristian Eduard Ştefan)
text integral
259
   
Abrevieri / Abréviations / Abbreviations 261