Trimiterea manuscrisului şi procesul de evaluare

 

Evaluarea articolelor trimise spre publicare revistei Materiale şi Cercetări Arheologice (Serie Nouă) se desfăşoară după următoarea procedură:

 

Articolul trebuie trimis electronic īntr-un singur folder arhivat (.zip sau .rar) care să conţină:

·        Declaraţia de etică şi malpraxis semnată (format .pdf sau .jpeg),

·        Manuscrisul, ilustraţia, lista figurilor īn conformitate cu normele de redactare ale revistei Materiale şi Cercetări Arheologice

·        Detalii relevante ale primului autor (nume, afiliere, nr. de telefon şi adresa)

Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea materialului cu scopurile revistei şi calitatea sa ştiinţifică.

Īn cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori (handling editors) desemnează

doi referenţi aparţinānd comitetului/ colegiului de redacţie sau externi. Referenţii vor fi specialişti īn domeniul şi tema principală a articolului.

Evaluarea va dura maximum o lună şi va ţine cont de următoarele aspecte

·        Originalitate şi inovativitate

·        Nivelul ştiinţific al articolului

·        Rezultatele obţinute şi impactul lor īn plan ştiinţific

Īn funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Comitetul de Redacţie va decide publicarea articolului īn forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea articolului.