MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE

 Apǎrutǎ în anul 1953 sub egida Institutului de Arheologie al Academiei Române, revista Materiale şi Cercetǎri Arheologice (MCA) a rǎspuns unei nevoi clare şi stringente a cercetǎrii arheologice din România, scopul său principal fiind acela de a reuni într-o publicaţie dedicată rezultatele cercetărilor arheologice de teren din întreaga ţară oglindite în rapoarte de săpătură.

În scurt timp de la momentul apariţiei sale, revista a devenit unul dintre cele mai cǎutate şi apreciate instrumente de lucru atât în ţarǎ, cât şi în strǎinǎtate, aşa cum o dovedeşte şi prezenţa sa în fondurile a numeroase biblioteci ale centrelor de cercetare din Europa şi America. La prestigiul publicaţiei au contribuit de asemenea şi membrii colegiului de redacţie, figuri dintre care se detaşează cele ale academicienilor Emil Condurachi, Constantin Daicoviciu, Ion Nestor sau Gheorghe Ştefan.

Revista a avut un ritm constant de apariţie pânǎ în anul 1962. După acest moment, opt ani s-au scurs până la publicarea numărului 10, în 1970.

La începutul deceniului nouă al secolului XX publicarea revistei a fost reluată sub îngrijirea unui comitet de redacţie compus din cercetători provenind din mai multe instituţii de specialitate din România. În perioada amintită şi numai pentru cinci numere, Materiale şi Cercetări Arheologice a găzduit în paginile sale rapoarte de săpătură prezentate la lucrările Sesiunilor Naţionale de Rapoarte Arheologice. În acest fel revista a rǎspuns scopului iniţial pentru care a fost creatǎ, cel de oglindǎ a cercetǎrii arheologice din România, numǎrul volumelor apǎrute ajungând la 17 pânǎ în anul 1993. La iniţiativa Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, în anii ’90 s-a decis editarea unei noi serii a revistei Materiale şi Cercetǎri Arheologice (Serie Nouă), serie al cărei prim volum datează tocmai din anul 1999. În prezent, Seria Nouă a ajuns deja la numărul X/2014, publicat în a doua jumătate a anului 2014.  

Actualmente, colectivul de redacţie al revistei este format din tineri cercetǎtori ai Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, care şi-au propus  continuarea publicării revistei, urmând principiile care au stat la baza apariţiei sale. Pe lângǎ rapoartele privind sǎpǎturi arheologice, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de materiale arheologice. În acest sens, o serie de cercetǎtori de prestigiu din strǎinǎtate (C. Michal Barton, Svend Hansen, Uwe Fiedler, Alain Tuffreau, Erik Trinkaus, Joăo Zilhăo etc.) au fost deja invitaţi sǎ publice în paginile revistei, fiind admise articole şi studii în toate limbile de circulaţie internaţionalǎ. În plus, începând cu 2012 revista îşi propune publicarea de recenzii, iar unul dintre obiectivele majore ale comitetului de redacţie îl reprezintă asigurarea ritmului de apariţie anual al publicaţiei.  

În anul 2011 revista Materiale şi Cercetări Arheologie (Serie nouă) a fost indexată în bazele de date internaţionale Copernicus şi Zenon DAI Articolele (acceptate în urma procesului de peer-review) acoperă o perioadă cronologică vastă, de la paleolitic la epoca contemporană şi sunt disponibile free download pe pagina web www.mcajournal.ro.

Interesul comunităţii ştiinţifice internaţionale pentru această publicaţie şi prestigiul său sunt probate şi de prezenţa acesteia în peste 150 de biblioteci ale unor instituţii de cercetare, muzee şi universităţi din întreaga lume. În condiţiile în care activitatea multor şantiere arheologice din România a rămas cunoscută, în ţară sau peste hotare, doar prin ceea ce s-a publicat, de-a lungul timpului, în Materiale şi Cercetări Arheologice, fără a fi urmată de publicarea unor monografii, revista se dovedeşte un instrument esenţial în cunoaşterea amănunţită a cercetării arheologice din România.